ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας: Με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής οι προτάσεις για το «Εξοικονομώ»

Σύστημα μοριοδότησης, με ενεργειακά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, μεγάλο χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων, σημαντικές αλλαγές στο ύψος της επιδότησης κάθε αίτησης-πρότασης, κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια στη βάση όχι μόνον του πληθυσμού, αλλά και των κλιματικών συνθηκών, εισαγωγή ελάχιστου ενεργειακού στόχου, καθώς και αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών και του ΤΕΕ στη διαδικασία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις ενδεικτικές προτάσεις του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για τα επόμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι το πλαίσιο θέσεων και ενδεικτικών προτάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΚΔΘ, το οποίο διαμορφώθηκε με ομόφωνη απόφαση των μελών της, για τη βελτίωση των μελλοντικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας κατατέθηκε στο κεντρικό ΤΕΕ, στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κ.Γεώργιο Στασινό, με στόχο να συγκροτηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο προτάσεων του φορέα.

Σύμφωνα με τη Δ.Ε του Τμήματος, για τη συγκρότηση του συγκεκριμένου πλαισίου ελήφθησαν υπόψη:

  • Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας από τη διαδικασία first-in, first-served
  • Το δεδομένο ότι o εθνικός στόχος σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 60.000 κατοικιών ανά έτος, ενώ υπάρχει ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης 5.000.000 κτιρίων πανελλαδικά.
  • Τα στοιχεία από τα δύο τελευταία προγράμματα, το «Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ – Β΄κύκλος» και το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», σύμφωνα με τα οποία : 1) Αν και σχεδόν διπλασιάστηκε ο Π/Υ του προγράμματος από σχεδόν 435 εκατ. ευρώ σε περίπου 805 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 85%), σημειώθηκε μεν αύξηση κατά 106% των υποβληθέντων αιτήσεων, αλλά προέκυψε αύξηση μόλις 64% των εγκεκριμένων, και 2) Ο μέσος όρος ανά αίτηση από τα 12.300 ευρώ περίπου ανήλθε στα 21.200 ευρώ, μία αύξηση της τάξης του 72%.
  • Το γεγονός πως η περιφερειακή κατανομή των πόρων πανελλαδικά γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών, αγνοώντας τις κλιματικές συνθήκες ανά περιφέρεια.
  • Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας «Δημιουργία πρότυπου οδηγού για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας».
  • Οι εισηγήσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των Νομαρχιακών Επιτροπών του τμήματος.

«Εργαλείο, όχι αγώνας ταχύτητας»

«Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των πολιτών, των μηχανικών, του ΤΕΕ και της Πολιτείας καταθέτουμε το πλαίσιο των γενικών θέσεων και ορισμένων ενδεικτικών προτάσεών μας για το επόμενο και όλα τα μελλοντικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το σύστημα που προτείνουμε διασφαλίζει σαφώς πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς τα αποτελέσματα κάθε αίτησης-πρότασης θα είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους. Διασφαλίζει, το κυριότερο, τη δυνατότητα ένταξης περισσότερων τελικών ωφελούμενων -ανάλογα, βεβαίως, και με τον προϋπολογισμό του προγράμματος κάθε έτος. Και φυσικά δίνει άνεση χρόνου και για την προετοιμασία, αλλά και για την υποβολή των αιτήσεων, ώστε να μην χρειάζεται οι μηχανικοί να επιδίδονται σε αγώνες ταχύτητας για το πιο γρήγορο “κλικ”.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως το πλαίσιο θέσεων-προτάσεων που καταθέτουμε αποτελεί συλλογική προσπάθεια, στην οποία συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός μελών του Τμήματός μας, διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε το αποτέλεσμα των αλλαγών, παραμέτρων και παρεμβάσεων που προτείνουμε να απαντά στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μηχανικών και των πολιτών», σημείωσε ο πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, κ.Νίκος Παπαγεωργίου.

Κυριότερες αλλαγές

Η κυριότερη αλλαγή αφορά στην κατάργηση του συστήματος first in-first served (χρονικής προτεραιότητας) και στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος μοριοδότησης, με τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε έτος, που θα παρέχει πλήρη διαφάνεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προτείνεται, επίσης, η εισαγωγή «ελάχιστου ενεργειακού στόχου», που αφορά στην πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με τις παρεμβάσεις σε κάθε κατοικία.

Το ΤΕΕ-ΚΔΘ προτείνει ακόμη σειρά ενδεικτικών μέτρων για τη διαμόρφωση των επιδοτήσεων, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, με το βάρος να δίνεται στη μεγαλύτερη ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων και στη μεγαλύτερη μοριοδότηση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑμΕΑ). Επίσης, θέτει σημαντικές παραμέτρους, όπως η κατανομή πόρων ανά περιφέρεια, όχι μόνον σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια, αλλά και με βάση και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή -κατά συνέπεια και τις ανάγκες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, που προκύπτουν από αυτές.

Θέσεις- ενδεικτικές προτάσεις για το νέο «Εξοικονομώ»

Συνοπτικά, οι θέσεις-ενδεικτικές προτάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας για τα νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι:

Για την υποβολή-υποδοχή προτάσεων:

  • Κατάργηση του συστήματος firstin-first served (χρονικής προτεραιότητας)
  • Εγκαθίδρυση συστήματος μοριοδότησης των προτάσεων, βάσει ενεργειακών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.
  • Λειτουργία πλατφόρμας για την υποδοχή των αιτήσεων επί 8 συνεχόμενους μήνες/έτος
  • Κατάταξη των αιτήσεων, σε φθίνουσα σειρά, με βάση τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, σε δημοσίως προσβάσιμη λίστα
  • Μέσω της ίδιας πλατφόρμας και διαδικασίας να έχουν την δυνατότητα οι επιχειρήσεις να αναβαθμίζονται ενεργειακά λαμβάνοντας ως κίνητρο φορολογική απαλλαγή.
  • Το ΤΕΕ να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης της νέας πλατφόρμας

Για την αξιολόγηση αιτήσεων και κατανομή πόρων:

  • Κλειστή πλατφόρμα υποδοχής, τους 4 μήνες του έτους που απομένουν
  • Έλεγχος των υποβληθεισών αιτήσεων στο διάστημα αυτό, βάσει και του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Ταμείου «Εξοικονομώ»
  • Υπαγωγή των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, μέχρι να καλυφθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος του έτους
  • Αιτήσεις που τελικά δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα μόρια θα παραμένουν ενεργές για τα επόμενα έτη, με δυνατότητα τροποποίησης
  • Κατανομή πόρων του προγράμματος βάσει πληθυσμού, αλλά και κλιματικών συνθηκών, ανά περιφέρεια.
  • Περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ωφελούμενο με σκοπό την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.

Για τους προϋπολογισμούς και τις αμοιβές:

  • Μέγιστος προϋπολογισμός (αίτησης-πρότασης) ανά κατοικία να οριστεί το ποσό των 30.000 ευρώ.
  • Αλλαγές στο ύψος της επιδότησης, στη βάση κατηγοριών εισοδηματικών κριτηρίων
  • Δυνατότητα δανειοδότησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, για τα χαμηλά ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα.
  • Αναβάθμιση των ρόλων των μηχανικών (π.χ. Επιβλέπων Μηχανικός) και των αμοιβών τους.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και ενδεικτικές προτάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΚΔΘ, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά