Ζητείται Μηχανικός

Τεχνική Μελετητική Εταιρεία με έδρα τα Τρίκαλα αναζητά για εργασία α) Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικός ΑΕΙ ή β) Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ με σχετική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών.

Αντικείμενο: εκπόνηση μελετών Κτηματολογίου – Τοπογραφικών – Υδραυλικών – Οδοποιίας – Πολεοδομικών – Περιβαλλοντικών.

Θα προτιμηθούν Μηχανικοί που διαμένουν στην Λάρισα.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στην διεύθυνση info@infoterra.gr.

Back to top
elΕλληνικά