Ζητείται Μηχανικός

Τεχνική Εταιρεία στη Λάρισα που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων Έργων αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή/και Τοπογράφο Μηχανικό ΑΕΙ / ΤΕΙ.

Θα ληφθεί υπόψη: καλή γνώση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών – Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες.

Άριστη γνώση: MS Office – Autocad.

Παροχές : Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@pavilion.gr

Back to top
elΕλληνικά