Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

Η εταιρεία ILVIEF, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην κατασκευή υποσταθμών και ηλεκτρικών πινάκων, μέσης & χαμηλής τάσης, με έδρα το Βόλο, αναζητά στέλεχος για τη θέση του: Μηχανολόγου Μηχανικού

Περιγραφή θέσης

 • Αξιολόγηση των αιτημάτων και των αναγκών των πελατών, για τη δημιουργία ενός προϊόντος προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη και συντονισμός της παραγωγικής διαδικασίας του έργου (υποσταθμών, skid, πινάκων Μ/Τ & Χ/Τ και αντίστοιχων προϊόντων της εταιρείας).
 • Πλήρη εναρμόνιση ολοκλήρωσης του έργου βάση του συμφωνηθέν χρονοδιαγράμματος, χωρίς χρονικές και οικονομικές αποκλίσεις
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρακτικών, δημιουργία νέων προϊόντων, για την βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας των προϊόντων.
 • Διασφάλιση εφαρμογής διαδικασιών ασφαλείας και περιβαλλοντικών κανονισμών.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι.)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξοικείωση με εργαλεία δισδιάστατης ή τρισδιάστατης μηχανολογικής σχεδίασης και βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. AutoCAD, Creo Paramentric ή solidworks)
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλιση υγείας.

Αποστολή βιογραφικού στο email: hr@ilvief.gr

Back to top
elΕλληνικά