Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/3.3.2021 (θέμα 3.2) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γνωστικά πεδία που συνδέονται με ερευνητικές περιοχές αντίστοιχων Μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος ΤΨΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αρχείο συμπίεσης που να περιλαμβάνει τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf) συνημμένα σε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος g-ds@uth.gr  έως την Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, κα Κωνσταντία Αστάρα (τηλ. 2410-684574).

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της πρόσκλησης, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εδώ.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του ΤΨΣ, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά