Σε ηλεκτρονική λειτουργία για πρώτη φορά τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής – νέα υπηρεσία του ΤΕΕ

Μια ακόμη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προς μηχανικούς και δημόσιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών ξεκίνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και ειδικότερα τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής μέσω του «e-Άδειες», ενώ παράλληλα το ΥΠΕΝ φροντίζει ώστε τα νέα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που προοδευτικά συγκροτούνται να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το ΤΕΕ μέσα από το e-adeies, το πρώτο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα που εξυπηρετεί το σύνολο μιας αδειοδότησης στη δημόσια διοίκηση, εξυπηρετεί πλέον εκτός από την έκδοση οικοδομικών αδειών και τη λειτουργία σημαντικών οργάνων, όπως τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις για έλεγχο από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής θα γίνονται ηλεκτρονικά, ελέγχονται από τις υπηρεσίες, θα ζητούνται διευκρινίσεις ή επιπλέον στοιχεία, θα διαμοιράζονται στους εμπλεκομένους, θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται εν τέλει, μετά από τηλεδιασκέψεις των μελών των συλλογικών οργάνων, και όλα αυτά ηλεκτρονικά, από απόσταση.

Η συνδυασμένη αυτή ηλεκτρονική λειτουργία του e-adeies με τηλεδιάσκεψεις, θα διασφαλίσει αφενός ταχύτερη λειτουργία, καθώς δεν θα χάνεται πολύτιμος χρόνος στη μεταφορά φυσικών φακέλων και στη διεκπεραίωση εγγράφων. Αφετέρου θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους, καθώς επιπλέον του χρόνου, οι εμπλεκόμενοι θα εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως, κάτι που κυρίως για τις νησιωτικές περιοχές ή άλλες απομακρυσμένες από τα διοικητικά κέντρα περιοχές ήταν αναγκαίο και καθυστέρησε ήδη πολύ. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για όλα τα στάδια και όλες τις λεπτομέρειες, καθώς οι μηχανικοί που χειρίζονται τις υποθέσεις, αλλά και οι υπάλληλοι και τα αρμόδια στελέχη, στη βάση των δικαιωμάτων πρόσβασης που τους αντιστοιχούν, έχουν πρόσβαση και έλεγχο όλων των βημάτων.

Μπορεί η κρίση του κορωνοϊού να δυσκολεύει τη δουλειά όλων μας, αλλά το ΤΕΕ, δίπλα στην Πολιτεία, αναπτύσσει δράσεις και εργαλεία που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη ήδη από τώρα και την οικονομία ισχυρότερη μόλις περάσουμε την κρίση.»

Η νέα ηλεκτρονική λειτουργία μέσω του συστήματος e-Άδειες, που υλοποίησε σε λιγότερο από δύο μήνες από την έκδοση της σχετικής ΥΑ του ΥΠΕΝ το ΤΕΕ, έχει ξεκινήσει ήδη για τα νέα κατά τόπους Συμβούλια Αρχιτεκτονικής που συγκροτήθηκαν ήδη στις εξής περιοχές – περιφερειακές ενότητες:

Αττική: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νήσων, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς

Κρήτη: Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων

Νησιωτική Ελλάδα: Θήρας, Καλύμνου, Κω, Λέσβου, Νάξου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου, Τήνου, Χίου

και θα συνεχίζονται αναλόγως της συγκρότησης νέων ΣΑ και σε άλλες περιοχές.

Το ΤΕΕ προσπαθεί, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές να δρομολογήσει αντίστοιχη ηλεκτρονική λειτουργία και για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κάτι που αποτελεί όμως εξαιρετικά πιο σύνθετο θέμα λόγω του είδους των υποθέσεων που χειρίζονται, της ανάγκης διαβούλευσης και του όγκου των δικαιολογητικών που εξετάζονται.

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Υπενθυμίζεται ότι τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής συγκροτούνται και λειτουργούν, βάση του νόμου 4495/2016 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς διαχρονικά η ελληνική νομοθεσία έχει αποτυπώσει την ανάγκη αρχιτεκτονικού / αισθητικού ελέγχου του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για σειρά περιπτώσεων (όπως, ενδεικτικά, νέα κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε νησιά του Αιγαίου, νέες κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια, περιπτώσεις αυθαιρέτων κλπ). Έχουν αρμοδιότητα παροχής σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε μια πληθώρα περιπτώσεων που περιγράφει ο νόμος και τους έχει ανατεθεί η υποχρέωση και η μέριμνα για την προστασία του τοπίου, την αισθητική των κτιρίων, την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον.

Κάθε Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, ενώ για την εξέταση μελέτης υποβάλλεται αίτηση από εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Η γνωμοδότηση του ΣΑ ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη είναι θετική ή αρνητική, ενώ καταγράφεται πρακτικό με τις απόψεις όλων των μελών, το οποίο αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα και κοινοποιείται στους αιτούντες. Όπως τονίζεται και στη σχετική ΥΑ «η γνωμοδότηση των Σ.Α. δεν υποκαθιστά άλλους ελέγχους ή εγκρίσεις Υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται για την αδειοδοτική διαδικασία. Η υποβολή δικαιολογητικών, μελετών και σχεδίων στα Σ.Α. αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον στην τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής πρότασης και τη διευκόλυνση του έργου τους στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ενώ η θετική γνωμοδότησή τους δεν αποτελεί επ’ ουδενί έγκριση της μελέτης από πολεοδομικής, λειτουργικής, περιβαλλοντικής ή άλλης άποψης. Την ευθύνη για τη σύνταξη της μελέτης έχει ο μελετητής μηχανικός, τη δε ευθύνη ελέγχου και έγκρισης η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία.» Οι αρχιτέκτονες μέλη των Σ.Α. εξετάζουν τα θέματα με κριτήρια αμιγώς αρχιτεκτονικά / πολεοδομικά, με αντικειμενικότητα, πάντα κατ’ οικονομίαν και με διάκριση ουσιώδους / επουσιώδους. Γνωμοδοτούν ως ανεξάρτητοι αρχιτέκτονες με βάση την προσωπική επιστημονική θέση και άποψή τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την προσωπική τους εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, την αξιολόγηση υλοποιημένων ή μη αρχιτεκτονικών σχεδιασμών και την κατανόηση του πλέγματος των παραγόντων που συνδιαμορφώνουν μια αρχιτεκτονική πρόταση

ΚΕΣΥΠΟΘΑ και ΚΕΣΑ

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο μέριμνας για την προστασία των πολιτών, των μελών και των εισηγητών των αντίστοιχων κεντρικών συλλογικών οργάνων, του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) – λαμβάνοντας υπόψιν τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες και τα επιβαλλόμενα μέτρα υγιεινής κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού –  το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι για την περίοδο της κρίσης οι συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, του ΚΕΣΑ και Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμη Μπακογιάννη. Παράλληλα, οι αιτήσεις των πολιτών υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠΕΝ για τη διευκόλυνση της εξέτασης των θεμάτων από τα Κεντρικά Συμβούλια.

Back to top
elΕλληνικά