Προσλήψεις μηχανικών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και λήγει την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν στις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (2 θέσεις)

ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)

ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός

ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής) (4 θέσεις)

ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)

ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410-687112, 104, 103).

Σχετικά έντυπα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1/2021

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 1/2021

Back to top
elΕλληνικά