Ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “EcoMentor – Εφαρμογή του μοντέλου πιστοποίησης για μέντορες/συμβούλους στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας” υλοποιείται ταυτόχρονα σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Πολωνία στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+ .  Στην Ελλάδα, εταίρος του προγράμματος και υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε μηχανικούς που εργάζονται στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους να επιτελούν το ρόλο του μέντορα.

Οι μέντορες είναι έμπειροι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους. Ο μέντορας επιβλέπει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τον εκάστοτε καθοδηγούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκμάθησης των νέων του καθηκόντων. Επίσης, μπορεί να καθοδηγήσει εκπαιδευόμενους από πρακτική άσκηση ή επίσημη μαθητεία εντός της εταιρείας.

Ποιος είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος;

Η πιστοποίηση μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO17024 (πιστοποίηση φυσικών προσώπων).

Πώς υλοποιείται και πώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Υλοποιείται μέσω μιας πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Αποτελείται από τέσσερα (4) Κεφάλαια, ένα εισαγωγικό που επικεντρώνεται στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και τρία βασικά κεφάλαια για τη διαδικασία της καθοδήγησης (mentoring). Τα Κεφάλαια διαιρούνται σε οκτώ (8) Εκπαιδευτικές Ενότητες που ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντα του μέντορα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Η επιτυχής παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο EcoMentor: http://www.ecomentor.ios.edu.pl

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Επάγγελμα, Διεύθυνση, E-mail) και θέμα “Ecomentor”  στη διεύθυνση tee_lar@tee.gr. Θα λάβουν κωδικούς πρόσβασης και το προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο (1 σελίδα), το επιστρέφουν συμπληρωμένο και τους αποστέλλεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (20) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Back to top
elΕλληνικά