Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει για το ακαδημαικό έτος 2019-2020 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομώνυμο τίτλο, σε 3 ειδικεύσεις:

1)  Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου,

2)  Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων, και

3) Γεωπληροφορική.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Back to top
elΕλληνικά