Περισσότεροι ΚΑΔ να ενταχθούν στην ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματιών – Παρέμβαση ΤΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας

Με επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ, Γιώργου Στασινού προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να ενταχθούν περισσότεροι ΚΑΔ στην ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

Συγκεκριμένα, μετά την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου για την έναρξη υποβολής δηλώσεων για την ενίσχυση των 400 ευρώ στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου εμφανίζονται μόλις δύο ΚΑΔ μηχανικών και ένας συμβούλων, το ΤΕΕ ζητά διεύρυνση της λίστας καθώς πληθώρα μηχανικών έχουν δηλωμένους ως κύριους ή δευτερεύοντες ΚΑΔ (με τα μεγαλύτερα έσοδα) άλλες δραστηριότητες μηχανικών εκτός αυτών των δύο αποκλειστικά ΚΑΔ. Στην επιστολή τονίζεται ότι αντίστοιχη παράλειψη του ΥΠΟΙΚ στην έναρξη της πανδημίας διορθώθηκε άμεσα.

Η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων συζητήσεών μας σχετικά με την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών στα μέτρα ενίσχυσης από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και ειδικότερα στην καταβολή επιδόματος 400 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (που προβλέπεται στον ν. 3986/2011) και μετά τη σημερινή σας ανακοίνωση που περιέχει, μάλλον εκ παραδρομής, ΜΟΝΟΝ δύο ΚΑΔ μηχανικών, επανερχόμαστε σήμερα για να ζητήσουμε να διορθωθεί άμεσα η σχετική σας απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως καλά γνωρίζετε, πληθώρα μηχανικών έχει δηλωμένο ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα άλλους ΚΑΔ που αποτελούν όμως αντικείμενο απασχόλησης σχεδόν αποκλειστικά μηχανικών.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι είναι εφικτή η διασταύρωση των στοιχείων από τις άλλες βάσεις δεδομένων που έχετε στη διάθεσή σας και από το αρχείο μελών του ΤΕΕ, παρακαλούμε να εντάξετε και τους κατωτέρω ΚΑΔ, αφού πρέπει να ενισχυθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, κάτι που είναι εύκολο να αποδειχθεί (ατομική επιχείρηση, ΑΜ ΤΕΕ κλπ):

Οι ΚΑΔ ολόκληρων των κατηγοριών:
41 – Κατασκευές κτιρίων,
42 – Έργα πολιτικού μηχανικού και
43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
και ιδίως οι 41.10, 41.20, 42.11, 42.12, 42.21, 42.22, 42.91, 42,99, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99,
Και επιπλέον οι ΚΑΔ:
39.00.21.02   Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου και ιδίως:
741000 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
741010 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
741011 Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
741012 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
741019 Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
741020 Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
82991904 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων, που συνδέονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία
82991909 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
95.11  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

Σημειώνουμε ότι αντίστοιχη παράλειψη είχε κάνει στην αρχή της πανδημίας και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διόρθωσε άμεσα εκείνη την παραδρομή, όπως είμαστε βέβαιοι ότι θα πράξετε και εσείς.

Επιπλέον, σας αποστέλλουμε κατάλογο μελών του ΤΕΕ, διπλωματούχων μηχανικών, που έχουν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος το τελευταίο διάστημα – είναι δηλαδή ενεργοί επαγγελματίες – αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και παρακαλούμε για την ad hoc ένταξή τους στην ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η έναρξη δραστηριότητας με τα περιοριστικά μέτρα.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά