Διαδικτυακό μάθημα: Νέες προσεγγίσεις στις παγκόσμιες και τοπικές αστικές προκλήσεις

Το TUDelft προσφέρει μία διαδικτυακή σειρά μαθημάτων με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την πόλη. Νέες προσεγγίσεις στις παγκόσμιες και τοπικές αστικές προκλήσεις”, διάρκειας επτά εβδομάδων, για τις σημερινές αστικές προκλήσεις, εστιάζοντας στις αναπτυσσόμενες χώρες, που αναφέρονται ως «Παγκόσμιος Νότος». Θα εξεταστούν τα οφέλη που συνδέονται με τρία διαφορετικά θέματα, πέρα από τις παραδοσιακές αστικές στρατηγικές και πολιτικές: 1. τη χωρική δικαιοσύνη, 2. την παροχή και διαχείριση στέγης και 3. την αστική ανθεκτικότητα.

Back to top
elΕλληνικά