Νέα παράταση για την έναρξη του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Την εκ νέου αναβολή έναρξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» ζητά με σχετική επιστολή ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), κ.Γιώργος Στασινός. Το αίτημα έρχεται σε συνέχεια των νέων κυβερνητικών αποφάσεων σχετικά με τους περιορισμούς μετακινήσεων-εργασιών μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και το γενικό απαγορευτικό που ισχύει στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψιν και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κωστή Χατζηδάκη, που κοινοπιείται και στην αρμόδια γενική γραμματέα, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, όπως έχει ανακοινωθεί, ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Δεδομένων των δυσκολιών, τις οποίες σας εκθέσαμε στο υπ’ αριθ. 26462/12.11.2020 έγγραφό μας και οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται, σε κάποιες μάλιστα περιοχές της Χώρας ίσως έχουν ενταθεί, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπισή της, οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, προκειμένου να διενεργήσουν τις επιθεωρήσεις στις κατοικίες ή για τη συλλογή των διάφορων δικαιολογητικών που θα αναλάβουν για λογαριασμό των δικαιούχων και αδυνατούν να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπαγωγή ιδιοκτησιών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για εύλογη παράταση της ημερομηνίας έναρξης  υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2020, στις Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η ημερομηνία έναρξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει οριστεί για τις 20 Ιανουαρίου 2021.

Μέχρι την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου είναι ανοιχτή η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, https://exoikonomo2020.gov.gr/, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εξοικειωθούν με τη χρήση της πλατφόρμας.

Στη δοκιμαστική λειτουργία δεν είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων.

Με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και για την έναρξη των υποβολής αιτήσεων, όλες οι δοκιμαστικές αιτήσεις θα διαγραφούν αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι, με την έναρξη της λειτουργίας υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανά Περιφέρεια, θα πρέπει να καταχωρήσουν εκ νέου την αίτησή τους για να την υποβάλλουν.

 

Back to top
elΕλληνικά