Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του TEI Θεσσαλίας με τίτλο  «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και IoT» / « Computer and Systems Engineering – Smart Systems and Internet of Things»,  (3ος Κύκλος), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με της έκδοση νέα Υπουργικής Απόφασης υπό την αίρεση της έκδοσης τελικού ΦΕΚ για τη διενέργεια του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία, έως:

Ηλεκτρονική Αίτηση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018  για Χειμερινό 2018-19

Ηλεκτρονική Αίτηση μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019  για Εαρινό 2019

Back to top
elΕλληνικά