Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

  • Νέο Π.Μ.Σ. «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»: http://www.prd.uth.gr/m_urudre/
  • Νέο Π.Μ.Σ. «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό»: http://www.prd.uth.gr/m_sssp/
  • Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» (σε συνδιοργάνωση με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών): http://www.neka-master.uth.gr/
  • Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών): http://tourismculture-pms.uth.gr/
  • Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» (σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών): www.pmtsp-master.uth.gr
  • Νέο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» (σε συνδιοργάνωση με τα Τμήματα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Πολιτικών Μηχανικών): http://www.prd.uth.gr/m_smecce/

Οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Γραμματεία Π.Μ.Σ. (με αναγραφή του συγκεκριμένου ΠΜΣ)
Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@uth.gr) ή να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των Π.Μ.Σ.

Back to top
elΕλληνικά