Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων – (Μaster  in Project and Programme Management)» (ΠΜΣ ΔΕΠ) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαικό έτος 2018-2019, υπό την αίρεση της έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια του προγράμματος, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία, έως 29 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την ακόλουθη πρόσκληση.

Back to top
elΕλληνικά