Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία»

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023.

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2900 ευρώ (πλήρης ή μερική φοίτηση). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 7η Ιουλίου 2022.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr/m_smecce/

Back to top
elΕλληνικά