Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού 33Γ/2018

Δημοσιεύτηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας η περίληψη διακήρυξης με αριθμ. 33Γ/2018 ανοικτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την αναδιαμόρφωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Back to top
elΕλληνικά