Πρόσκληση για συμμετοχή των Μηχανικών στη σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων 2017

Συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος

σας καλεί

Να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέχρι 10-06-2017

την επισυναπτόμενη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

αφού ενημερωθείτε για τις κατηγορίες των πραγματογνωμοσυνών από τον

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΕΕ

Όπως είναι γνωστό, το ΤΕΕ από το θεσμικό του ρόλο μπορεί μετά από αίτηση οποιουδήποτε, να διενεργήσει Πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και εμπειρία των μελών του, όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Η ΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του αντικειμένου αυτού, θα διατηρήσει ανοικτό κατάλογο πραγματογνωμόνων που θα καταρτισθεί μετά από αιτήσεις γι αυτό και ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας.

Σημειώνουμε ότι, οι περισσότερες των πραγματογνωμοσυνών απαιτoύν μια εμπειρία για τη διενέργεια τους, υπάρχει όμως και ένας αριθμός που μπορεί να γίνει από νέους επιστήμονες, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Επίσης να λάβετε υπόψη ότι η αμοιβή του πραγματογνώμονα μερικές φορές δεν είναι ανάλογη της προσφερόμενης υπηρεσίας, αλλά μικρότερη γιατί το ΤΕΕ θεωρεί το θεσμό σαν κοινωνική προσφορά.

Για το ΤΕΕ-Κεντρ. Δυτ. Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Back to top
elΕλληνικά