Υπουργική Απόφαση για Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4520/2018 η νέα υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461  υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.»

Back to top
elΕλληνικά