Από 01.01.19 υποχρεωτική η λειτουργία της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5045/13-11-2018 η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22-10-2018 για τη λειτουργία, την τήρηση, την επικαιροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».

Το Σύστημα τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2019.