Από 01.01.19 υποχρεωτική η λειτουργία της “Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας”

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5045/13-11-2018 η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22-10-2018 για τη λειτουργία, την τήρηση, την επικαιροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία».

Το Σύστημα τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2019.

Back to top
elΕλληνικά