Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ προς ΥΠΕΝ για παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου γήπεδα που ήδη έχουν υποβάλλει αίτημα-δικαιολογητικά

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σχετικά με την επερχόμενη λήξη της προθεσμίας έκδοσης οικοδομικών αδειών για οικόπεδα οικοδομήσιμα, κατά παρέκκλιση άρτια, σε εκτός σχεδίου περιοχές, την 31η Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά παράταση έως 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι μηχανικοί στο έργο τους και να μην απαξιωθούν τα ακίνητα των δικαιούχων, καθώς παρατηρείται μεγάλος φόρτος εργασιών και υποστελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης και συνεπακόλουθα σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση των ήδη υποβληθεισών προεγκρίσεων και των εγγράφων βεβαιώσεων, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής της σχετικής διάταξης και τον κίνδυνο να απωλέσουν οι ιδιοκτήτες το δικαίωμα οικοδόμησης των ακινήτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι με τον Ν. 4759/2020 δύναται να οικοδομούνται γήπεδα, κατά παρέκκλιση άρτια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας με τα δικαιολογητικά και τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή έχει υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση έγγραφης βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 μέχρι 09/12/2022, αν στην τελευταία περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024.

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά