Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης επιστημόνων

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην στήριξη των έξι βασικών επιστημονικών κλάδων (Μηχανικών, Δικηγόρων, Γιατρών, Οικονομολόγων /Λογιστών, Εκπαιδευτικών και Ερευνητών) μέσω ενός ανοιχτού προγράμματος, ύψους 180 εκ., μέσω επιταγή κατάρτισης (voucher) και με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων, για την οποία θα λάβουν πιστοποίηση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων, ύψους 600,00 ευρώ για έκαστο εξ αυτών, θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Δείτε παρακάτω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ούτε εξαντλητικά, προτάσεις εκπαιδευτικών φορέων που μας έχουν ενημερώσει ότι θα υλοποιήσουν σχετικά προγράμματα κατάρτισης.

Back to top
elΕλληνικά