«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»: Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού Εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,

Με την απόφαση αυτή ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»:

diavgeia 9ΞΗ846ΜΤΛΡ-Λ3Β 1η τροποποίηση ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22112022

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της αρχικής ΥΑ, την πρόσκληση και τα παραρτήματά της:

29092022_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ Πρόγραμμα ΕΞΥΠΝΗ_ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΟΔΗΓΟΣ v2

*********

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το ανωτέρω περιεχόμενο εκφράζει το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά