Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Εκδόθηκε από το ΤΕΕ η 18408/1.8.2019 (ΑΔΑ: 94Θ346Ψ842-Μ3Β)  προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη των αιρετών μελών οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, από τις 8.00 το πρωί μέχι τις 7.00 το βράδυ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την 16.00 ώρα της 24ης Σεπτεμβρίου 2019:

  • Στο κεντρικό κατάστημα του ΤΕΕ στην Αθήνα για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.
  • Στα γραφεία κάθε Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος.
Back to top
elΕλληνικά