Εκπαιδευτική Παρουσίαση: Webinar – Έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω συστήματος «e-Άδειες»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης εγκρίσεων και πιστοποιητικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που πλέον θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «e-Άδειες», σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 (ΦΕΚ B’ 4874/21.10.2021) και προκειμένου οι Μηχανικοί να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων,  την Τέταρτη 22/12/2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική παρουσίαση-webinar, μέσω της εφαρμογής zoom.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το βίντεο από το webinar Έκδοση Εγκρίσεων & Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω του «e-Άδειες».

Webinar – Έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσω συστήματος «e-Άδειες»

 

Back to top
elΕλληνικά