Οι δραστηριότητες μηχανικών στους ΚΑΔ που πλήττονται από την κρίση – χρειάζεται όμως να προστεθούν και άλλοι

Οι δραστηριότητες με ΚΑΔ «7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων» και «7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών», που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, αλλά και οι άμεσα συναφείς «ΚΑΔ 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» και «7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις», περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για τις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι μηχανικοί, όπως και αν εργάζονται, όποια δραστηριότητα και αν έχουν, πλήττονται από την πανδημία και πρέπει να ενισχυθούν, όπως όλοι οι αντίστοιχοι κλάδοι. Πετύχαμε αυτό να αναγνωριστεί με τη νέα απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων, όπου περιλαμβάνονται οι βασικές δραστηριότητες των μηχανικών. Εμπιστευόμαστε τις δημόσιες αρχές υγείας και πολιτικής προστασίας για να αποφασίσουν πότε και αν πρέπει να περιοριστούν οι τεχνικές δραστηριότητες, για την προστασία της υγείας μας, αλλά λαμβάνουμε πάντα με επιμέλεια τα μέτρα που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ. Αναμένουμε από την κυβέρνηση τόσο την υλοποίηση και των άλλων προτάσεών μας, όσο και την συμπερίληψη στους πληττόμενους και των άλλων σχετικών ΚΑΔ, καθώς όλοι γνωρίζουν, όπως από την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώσαμε, αρμοδίως αλλά και δημοσίως, ότι καμία δουλειά από τις δραστηριότητες μηχανικών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και αυτό ισχύει ιδίως μετά τις συνεχείς αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων όσο και δημοσίων υπηρεσιών. Ζητήσαμε ίση αντιμετώπιση με όλους όσοι πλήττονται από την κρίση και είμαστε σε αυτό τον δρόμο.»

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ έχει αποστείλει με επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία ειδική λίστα όπου περιλαμβάνονται και άλλοι ΚΑΔ δραστηριοτήτων που αφορούν μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό κόσμο και περιλαμβάνονται, πλέον των ανωτέρω, οι εξής:

Κατασκευαστικές δραστηριότητες: 4110, 4120, 4211, 4212, 4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, Επεξεργασία δεδομένων: 6311, Μελετητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες και άλλες: 70221500, 70221504, 70221505, 70221508, 70221509, 70221510, 702216, 702220, 7111, 7112, 7211, 7219, 7120, 741011, 741012, 741020, 74202400, 7490, 749010, 749013, 749019, 749020, 9412, 9420 και 9511.

Πηγή: tee.gr

Back to top
elΕλληνικά