Μνημόνιο Συνεργασίας και Δελτίο Τύπου ΤΜΕΔΕ με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το ΤΜΕΔΕ και το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (ΕΣΜ&Εφ) καθώς και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» (ΠΜΣ ΠΔΑΧΚ) του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται σύνολο συνεργειών που στόχο έχουν την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και την ενίσχυση του έργου των μεταπτυχιακών φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου και των μελών του ΤΜΕΔΕ. 

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά στους σπουδαστές του προαναφερθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» (ΠΜΣ ΠΔΑΧΚ) και το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (ΕΣΜ&Εφ) με υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Γιαννακόπουλο.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, οι δυο Οργανισμοί θα εργαστούν από κοινού για τη διαμόρφωση του πλαισίου για παροχή ειδικής θεματολογίας διπλωματικών εργασιών πρακτικής άσκησης, υποτροφιών και βραβείων. Συγχρόνως, τη διοργάνωση διαλέξεων από έμπειρα στελέχη των δύο Οργανισμών, αλλά και την ανταλλαγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Η παραπάνω συνεργασία θα επεκταθεί και στις δύο άλλες εταιρείες του ομίλου του ΤΜΕΔΕ, όπως η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions που αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο από την ΤτΕ φορέα μικροχρηματοδοτήσεων και την Attica Bank Properties.

Αυτή η ολιστική συνεργασία εντάσσεται στην πάγια αρχή της εξωστρέφειας του ΤΜΕΔΕ και της πρόθεσης του Οργανισμού, στο πλαίσιο της συνεχής εξέλιξης και επικαιροποίησης του ρόλου του, ενισχύοντας τον πιστοδοτικό και συμβουλευτικό του ρόλο. Κυρίαρχο κριτήριο για αυτή την πρωτοβουλία είναι η δημιουργία περιβάλλοντος ενίσχυσης της αριστείας, παρέχοντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες που θα λειτουργούν και ως αντίβαρο στο brain drain.

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, που ως Οργανισμός, συνεχώς επεκτείνουμε το εύρος της δράσης μας, και με αυτό τον τρόπο ερχόμαστε πιο κοντά στους νέους που αποτελούν το μέλλον της χώρας. Είμαι σίγουρος, ότι, αυτή η συνεργασία θα είναι η απαρχή και για άλλες παρεμφερείς συνεργασίες αλλά και υπόδειγμα δημιουργικής συνεργασίας προστιθέμενης αξίας ανάμεσα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και την οικονομία».

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρευρέθηκαν οι καθηγητές κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, Ανδριανός Τσεκρέκος και Αλέξανδρος Ζυμπίδης εκ μέρους του Εργαστηρίου Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών και του ΠΜΣ «Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού & Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ. Ο κ. Γιαννακόπουλος δήλωσε:

 “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί σήμερα καταλήξαμε στην υπογραφή της συμφωνίας με το ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί έναν σημαντικό φορέα εξασφάλισης για τον κλάδο των Μηχανικών στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύει σημαντικά τη δυναμική και εξωστρέφεια του Εργαστηρίου και του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος και θα βοηθήσει στη διασύνδεση των φοιτητών μας με την Αγορά εργασίας. Επίσης, εκτιμούμε ότι θα προκύψουν και ευκαιρίες για ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων που θα βοηθήσουν στη διάχυση της γνώσης προς τις παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας.”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.tmede.gr και το www.aueb.gr.

Back to top
elΕλληνικά