Ταχύρρυθμο πρόγραμμα Cisco Certified Network Associate από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) 200-301», που έχει διάρκεια 132 ώρες και καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτική κατάρτιση. Οι σπουδαστές αποκτούν υψηλό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνώσεων στο αντικείμενο των δικτύων, από βασικές έννοιες δρομολόγησης και μεταγωγής μέχρι υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι καλυπτόμενες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών.

Για τη διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιούνται τεχνικές τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί από απόσταση το πρόγραμμα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα http://learning.uth.gr/cisco-certified-network-professional-ccnp-routing-switching-route/ ή να  ακολουθείτε μέσω social media https://www.facebook.com/Κέντρο-Επιμόρφωσης-και-Διά-Βίου-Μάθησης-Πανεπιστημίου-Θεσσαλίας-1795170170769442/ ή να επικοινωνήσετε με το γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος κας Βράντζα Ελένης [Email: evrantza@uth.gr, Κινητό Τηλέφωνο: 6982527817 (Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00)]

Back to top
elΕλληνικά