Αποτελέσματα εκλογών ΤΕΕ 2019

Το ΤΕΕ, με βάση το σύστημα ηλεκτρονικής διαλογής και καταμέτρησης ψηφοδελτίων που εφαρμόζει στις εκλογές του, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών 2019.