Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας και Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. καλεί τα μέλη του σε Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) σύμφωνα με το Καταστατικό, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Έγκριση καθορισμού τρόπου, λεπτομερειών και ημερομηνιών διενεργείας Αρχαιρεσιών του Συλλόγου
  2. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών (ΚΕφΕ)
  3. Ψήφιση Eκλογικού Κανονισμού

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου μας (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ε.Μ.Π., 157 80 Αθήνα) την Δευτέρα 23η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 7.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο την Παρασκευή 27η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6.00 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τελικά με τα ίδια θέματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα, 1ος όροφος) την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ. και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου ποτέ όμως, όταν παρευρίσκονται ολιγότεροι των διακοσίων (200) μελών.

Back to top
elΕλληνικά