ΥΜΕ: Υπουργική απόφαση για τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 269357/1-9-2022 (ΦΕΚ Β 4823/13.09.2022) Υπουργική απόφαση σχετικά με τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Πηγή: ΥΜΕ

Back to top
elΕλληνικά