1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

To Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ σας προσκαλεί, ως συνδιοργανωτής, στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας, το οποίο οργανώνει η εφημερίδα «Ελευθερία» στη Λάρισα, 15 & 16 Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο  “Divani Palace Larissa”, εστιάζοντας στην αναπτυξιακή δυναμική και αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων και προοπτικών που ανοίγονται για την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση επιχειρηματικών, κοινωνικών, θεσμικών και πολιτικών φορέων με σκοπό την καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού στην περιοχή. Τα θέματα του Συνεδρίου «κοιτάζουν» προς το μέλλον και αναφέρονται στους αναπτυξιακούς στόχους και τις επενδύσεις, τα οποία διαμορφώνουν και 4 θεματικούς άξονες – συνεδρίες.

  • Ανάπτυξη και Έργα υποδομής: Στόχοι και προοπτικές.
  • Αγροδιατροφή και μεταποίηση: Καλλιεργώντας την εγχώρια ανάπτυξη.
  • Υγεία: Ο Τουρισμός Υγείας ως μοχλός ανάπτυξης της Θεσσαλίας.
  • Επιχειρηματικότητα: Νέα επενδυτικά εργαλεία.

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας στον αγροδιατροφικό τομέα, τις υποδομές, την υγεία, τη βιομηχανία, την καινοτομία και όλους εκείνους τους παραγωγικούς τομείς, που δύνανται να συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξή της.

Back to top
elΕλληνικά