19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος

Το ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η ΕΠΕΣ με χαρά σας ανακοινώνουν την συνδιοργάνωση του 19ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σκυροδέματος που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 7-9 Νοεμβρίου 2024.

Θεματολογία του Συνεδρίου

Στη θεματολογία του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με τις Κατασκευές από Σκυρόδεμα επιστημονικά πεδία, τα οποία συνοψίζονται ενδεικτικά στα παρακάτω :

 • Τεχνολογία σκυροδέματος, χάλυβα & πρόσμεικτα υλικά
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός και σεισμικές βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Παθολογία & ανθεκτικότητα κατασκευών σκυροδέματος
 • Ανάλυση & διαστασιολόγηση κατασκευών σκυροδέματος
 • Αποτίμηση κατασκευών και υποδομών σκυροδέματος
 • Συμπεριφορά κατασκευών σκυροδέματος υπό στατικά και δυναμικά φορτία
 • Γέφυρες από σκυρόδεμα
 • Συμπεριφορά των κατασκευών σκυροδέματος στο χρόνο & βιωσιμότητα
 • Σύνθετα υλικά
 • Ενισχύσεις, αποκαταστάσεις & επισκευές κατασκευών σκυροδέματος
 • Μέθοδοι κατασκευής και προκατασκευή
 • Ενόργανες μετρήσεις κατασκευών σκυροδέματος
 • Κατασκευαστικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Κλιματική κρίση, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και σκυρόδεμα
 • Πρόσφατοι σεισμοί και κατασκευές σκυροδέματος
 • Σκυρόδεμα βελτιωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Ειδικά και καινοτόμα θέματα στις κατασκευές σκυροδέματος
 • ΒΙΜ και ψηφιακά δίδυμα κατασκευών σκυροδέματος

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στις κατασκευές από σκυρόδεμα. Όσοι/ες επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν με ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική αλλά θα γίνονται δεκτές εργασίες και στην Αγγλική γλώσσα.

Οι προθεσμίες υποβολής περιλήψεων και εργασιών καθώς και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Πηγή: ΤΕΕ/ΤΚΜ

Back to top
elΕλληνικά