Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

Διάρκεια: 24 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 110,00 ευρώ. Παρέχεται 50% έκπτωση για ταμειακώς ενήμερα προς ΤΕΕ μέλη
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Παπαλέξης – Οικονομολόγος

H Δομή Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΔΕΣΕΚ) του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε με στόχο την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του Τμήματος καθώς και λοιπών ενδιαφερομένων, σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτισής τους, επέλεξε για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019 την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου».

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Δεν απατείται συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου για τους εκπαιδευόμενους, ούτε συναφής επαγγελματική εμπειρία. Οι απαιτήσεις σε αγγλικά είναι ελάχιστες.

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Το πρόγραμμα εξετάζει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Με βάση αυτό καταγράφεται κατ’ αρχήν η δομή και οργάνωση της επιχείρησης. Καταγράφονται οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης. Καταγράφονται η ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών, του ανταγωνισμού καταδεικνύοντας έτσι και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων. Καταγράφεται η χρηματοοικονομική ανάλυση που προκύπτει από τα έσοδα-έξοδα, το κόστος και χρηματοδότηση της επένδυσης. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία, καθώς δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της. Δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης και αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα, η πορεία της επιχείρησης. Με το επιχειρηματικό σχέδιο οι υποψήφιοι χρηματοδότες και επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν άποψη για το πόσο εφικτή και επικερδής είναι μια προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα ή επένδυση αλλά και πόσο ικανή είναι η διοίκηση της εταιρίας στο να την υλοποιήσει επιτυχώς.

Με το συνδυασμό της θεωρητικής διδασκαλίας και την εξέταση των case studies, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τη φιλοσοφία ενός επιχειρηματικού σχεδίου τους τρόπους σύνταξης, θα έχουν κατανοήσει τα σημεία που λαμβάνονται υπόψη τόσο για την εσωτερική, διοικητική καταγραφή της επιχείρησης όσο και την ανάλυση της αγοράς. Θα έχουν κατανοήσει την καταγραφή της SWOT ανάλυσης. Θα έχουν κατανοήσει τη χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης αναφορικά με τα έσοδα-έξοδα, το κόστος και την κάλυψη της χρηματοδότησης της επένδυσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα οριστικοποιηθούν αφού εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από τουλάχιστον είκοσι καταρτιζόμενους. Εάν σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί και πατήστε «Ενδιαφέρομαι».

    * Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.


    Back to top
    elΕλληνικά