ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ

https://dhsym.gr/

Το 2013 στη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗ.ΣΥ.Μ) ξεκινήσαμε μια πορεία συνεργασίας με στόχο την κοινή αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και διαπιστωμένων παθογενειών και παράλληλα τη διατύπωση μιας νέας πρότασης σχετικά με το ρόλο του ΤΕΕ έναντι της Πολιτείας, της Κοινωνίας και του Έλληνα μηχανικού.

Θέτουμε ως προτεραιότητα την πραγματική αλλαγή στο ΤΕΕ, στην κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, της αξιοκρατικής λειτουργίας του και παράλληλα της ανασυγκρότησης των δομών του, υιοθετώντας σύγχρονες τάσεις ψηφιακής πολιτικής και νέους τρόπους διοίκησης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων.

Η ΔΗ.ΣΥ.Μ. με τις θέσεις της, επιχειρεί να αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο κινείται η μέχρι σήμερα δράση του Επιμελητηρίου. Με την ανανεωτική μας πρόταση, επιδιώκουμε την αναβίωση του ΤΕΕ ως πυλώνα στήριξης του τεχνικού κόσμου, του επιστημονικού δυναμικού και της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

Δεσμευόμαστε να δώσουμε μάχη για την ανάδειξη του Επιμελητηρίου σε φορέα γνώσης, καινοτομίας και επιστημονικότητας, ακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο στην οργανωτική δομή, όσο και στις επιστημονικές δράσεις.

ΑΡΧΕΣ – ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΗΣΥΜ

 • Σύμμαχος του Μηχανικού στην οικονομική & επιστημονική ζωή
 • Θεσμική συγκρότηση και λειτουργία
 • Αυτόνομη παρουσία
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
 • Αξιοκρατία και Συμμετοχή στη διοίκηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 • Νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης
 • 4η βιομηχανική επανάσταση – Καινοτομία στην Εργασία – Ψηφιακές επενδύσεις
 • Ψηφιοποίηση Εργαλείων Μηχανικού (έναρξη λειτουργία e-adeies)
 • Ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων – Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • Υποδομές – Οικοδομική ανάπτυξη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του TEE και την αλλαγή του θεσμικού του πλαισίου
 • Ιδρυτική συνδιάσκεψη της ΔΗ.ΣΥ.Μ.
 • Αποστολή Ελλήνων Μηχανικών Εμπειρογνωμόνων στον κόσμο (Κίνα)
 • Προτάσεις για τον νέο ρόλο του Δημοσίου και των αναθετουσών αρχών στην παραγωγή δημοσίων έργων
 • Παρεμβάσεις για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση νέων κανονισμών (για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων) και τεχνικών οδηγιών (για τον οδοφωτισμό)
 • Ημερίδες ενημέρωσης για θέματα ενεργειακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο
Back to top
elΕλληνικά