ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε και να μεταφορτώσετε αιτήσεις διαγραφής του ΤΕΕ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και αν την αποστείλετε με fax, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ.

Attachments

Back to top
elΕλληνικά