Δήλωση στοιχείων υποψήφιων Μηχανικών στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Δήλωση Απορρήτου
Το ΤΕΕ/ΤΚΘΔ, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χορηγείτε με την παρούσα και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»).
Συναίνεση για την επεξεργασία των στοιχείων σας από το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ *Με την υποβολή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τη Δήλωση Απορρήτου και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.
Back to top
elΕλληνικά