Διαχείριση έργων (project management) με τη χρήση λογισμικού

Διάρκεια: 21 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 80,00 ευρώ. Παρέχεται 50% έκπτωση για ταμειακώς ενήμερα προς ΤΕΕ μέλη
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Ζιώζιας, πολιτικός μηχανικός MSc.

H Δομή Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΔΕΣΕΚ) του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε με στόχο την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του Τμήματος καθώς και λοιπών ενδιαφερομένων, σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτισής τους, επέλεξε για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019 την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Διαχείριση έργων (project management) με τη χρήση λογισμικού».

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων, χωρίς να αποτελεί τροχοπέδη και για υπόλοιπους κλάδους που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων.

Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να έχουν μαζί τους προσωπικό φορητό υπολογιστή.

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των μηχανικών στη διαχείριση των έργων. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης έργων και στη συνέχεια θα μεταφερθεί η γνώση αυτή στη χρήση λογισμικού.

Επειδή πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλο γνωστικό αντικείμενο, το σεμινάριο θα δώσει έμφαση στη διαχείριση του χρόνου και του κόστους σε ένα έργο, τόσο στις θεωρητικές γνώσεις όσο και στις συγκεκριμένα πεδία και εφαρμογές του λογισμικού.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα επιμέρους στοιχεία της διαχείρισης του χρόνου και του κόστους του έργου. Θα μπορούν να προγραμματίζουν έτσι τόσο τις διάρκειες όσο και τα κόστη, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ορίων. Παράλληλα θα μπορούν κατά την υλοποίηση του έργου, να το παρακολουθούν και να αναγνωρίζουν εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τα αρχικά πλάνα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα οριστικοποιηθούν αφού εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από τουλάχιστον είκοσι καταρτιζόμενους. Εάν σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί και πατήστε «Ενδιαφέρομαι».

    * Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.


    Back to top
    elΕλληνικά