ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8. Νέστορας Κανέλλος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Έχοντας για εφόδιο την μακροχρόνια εμπειρία μου στον τοπικό και πανελλήνιο σύλλογο αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) συμμετέχω στις εκλογές για την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ αλλά και για την επιστημονική επιτροπή αρχιτεκτόνων του κεντρικού ΤΕΕ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας που διατηρεί μελετητικό αρχιτεκτονικό γραφείο αλλά και ως μέλος διάφορων επιτροπών στοχεύω στο να αναδεικνύω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου που επιτελούμε σαν μηχανικοί μέσα στην κοινωνία. Ειδικά η διαφορετική αντίληψη που έχουμε να κομίσουμε οι αρχιτέκτονες στην μεγάλη οικογένεια των μηχανικών του ΤΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ενισχύει την υπεραξία που παράγεται από τις συνέργειες μεταξύ των ειδικοτήτων.

Back to top
elΕλληνικά