ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3. Κωνσταντίνος Κολοβός

Πολιτικός Μηχανικός

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Δημόσια Διοίκηση

Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ιδιόκτητης Τεχνικής Εταιρίας

Βιογραφικό

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – για  το  συντονισμό, επίβλεψη και παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στο Δήμο Καρδίτσας και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

  • Το ενδιαφέρον μου για τα προβλήματα των μηχανικών, την πεποίθηση ότι οι εκλογές αποτελούν την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία για να συζητηθούν και να αποφασιστούν ότι επιβάλλεται για τα θέματα που αφορούν τους μηχανικούς, καθώς και η αγάπη για  την δουλειά μου με οδήγησαν να ασχοληθώ με τα κοινά του κλάδου μου.
  • Έχοντας ως αρχή πως η συμμετοχή στα κοινά αποτελεί εφαλτήριο για κάθε αλλαγή που θέλουμε, συμμετέχω στις εκλογές του ΤΕΕ με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του Μηχανικού τόσο στο επιστημονικό όσο και στο καθημερινό πεδίο.
  • Επιδίωξή µου δια της συµµετοχής στις εκλογές του ΤΕΕ , αποτελεί η προσωπική µου συµβολή, δεδοµένων των γνώσεων και της επαγγελµατικής µου εµπειρίας, στην ποιοτική αναβάθµιση των αποτελεσµάτων των δράσεών του επιµελητηρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πραγµατικότητας και των διεθνών προοπτικών που υπάρχουν για τους Έλληνες Μηχανικούς. 
Back to top
elΕλληνικά