ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Άννα Γιαννιού

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc

Μελετήτρια Χωροταξικών & Πολεοδομικών Μελετών

Βιογραφικό

Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην εκπόνηση χωροταξικών- πολεοδομικών μελετών και παράλληλα συμμετέχω σε επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ως μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΠΤ Κεντρικής Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ και αναπληρώτρια συντονίστρια της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, έχω συμμετάσχει σε επιτροπές και ημερίδες και γνωμοδοτήσει σε πληθώρα ζητημάτων και σχεδίων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Άρθρα μου έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά.

Συμμετέχω στις εκλογές του ΤΕΕ για να συνεισφέρω ενεργά στη διαμόρφωση απόψεων για την χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική του τόπου μας.

Back to top
elΕλληνικά