ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2. Βασίλης Χ. Γερογιάννης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βιογραφικό

Ο Δρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ως διπλωματούχος Μηχανικός (1992) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2001) στην Τεχνολογία Λογισμικού από τον Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Καθηγητής σε οργανική θέση πρώτης βαθμίδας στο Γενικό Τμήμα Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων». Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από το 2004 διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής στη θεματική ενότητα «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού». Είναι επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια IPAG Business School France, American University of Beirut Lebanon, Siauliai State University Lithuania και Al-Hussein Bin Talal University Jordan. Από το 1992, έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υποστηρίχθηκαν από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρουσιάζει συμμετοχή σε περισσότερες από 130 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια, για τις οποίες έχει λάβει πληθώρα ετεροαναφορών. Έχει λάβει το βραβείο της καλύτερης επιστημονικής δημοσίευσης σε δύο διεθνή συνέδρια, είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering) και στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής.

Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (TEE ΚΔΘ), Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ΚΔΘ, Διευθυντής της Δομής Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΔΕΣΕΚ) του ΤΕΕ ΚΔΘ και  Συντονιστής της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογιών και Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ ΚΔΘ. Διατελεί επίσης μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Διετέλεσε Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΚΔΘ, Συντονιστής της Μονιμής Επιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ ΚΔΘ, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας. Υπήρξε ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) καθώς ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής (e-TEE) στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1993 (ΑΜ ΤΕΕ: 64283) και Μέλος της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών (ΔΚΜ).

Στις εκλογές του ΤΕΕ στις 3/11/2019 είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας καθώς και για την Επιστημονική Επιτροπή της Ειδικότητας των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. (Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: http://uth.gr/files/cvs/vgerogian_fCV_gr.pdf )

Back to top
elΕλληνικά