22-06-2023 | Εσπερίδα για την ασφάλεια και υγεία σε τεχνικά έργα από το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ – Ν.Ε. Τρικάλων

Πρόσκληση στην Εσπερίδα με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα»

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 στις 18:00 πραγματοποιείται στην Αίθουσα του ΤΕΕ Τρικάλων η πολύ ενδιαφέρουσα Εσπερίδα με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα».

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, καταγράφονται αρκετά δυστυχήματα, ακόμα και με απώλειες ζωών, σε οικοδομές και τεχνικά έργα. Σύμφωνα με τις μελέτες, περίπου τα μισά από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα, αλλά σε μεγάλο ποσοστό και στην Ευρώπη, συμβαίνουν σε οικοδομικά έργα. Τα συχνότερα ατυχήματα προκαλούνται από πτώσεις (από κακοφτιαγμένες ή ελλιπώς στηριγμένες σκαλωσιές, από ανοίγματα χωρίς προφυλάξεις κ.α.) αλλά και από ηλεκτροπληξίες (λόγω έλλειψης σωστής εγκατάστασης στο εργοτάξιο ή λόγω επαφής με το εναέριο ή το υπόγειο δίκτυο της ΔΕΗ).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία – όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων είναι, όχι μόνο οι εργολάβοι και ο επιβλέπων μηχανικός, αλλά και ο κύριος του έργου, το πρόσωπο δηλαδή για λογαριασμό του οποίου γίνεται το έργο. Είναι λοιπόν καθοριστικό κατά τα στάδια σύλληψης, επεξεργασίας και εκπόνησης της μελέτης να λαμβάνονται υπόψη από τους μελετητές και τον κύριο του έργου οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και να δημιουργείται το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας παράλληλα με το σχεδιασμό του έργου.

Στην Εσπερίδα που διοργανώνεται, οι εισηγητές του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τρικάλων θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και θα αναλύσουν τα βήματα που απαιτούνται ώστε κάθε εργοτάξιο και τεχνική εργασία να πληροί τους κανόνες και να μεριμνά με συνέπεια για την υγεία και ασφάλεια όσων εργάζονται σε αυτό.

Back to top
elΕλληνικά