Επιστολή – Αίτημα για ίδρυση ΤΑΕΚΦ στην Θεσσαλία

Με αφορμή τις καταστροφικές συνέπειες ενός ακόμη ακραίου καιρικού φαινομένου, του “Daniel”, η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Κικίλια, με την οποία του μεταφέρει το πάγιο αίτημα του Τμήματος για ίδρυση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στην Θεσσαλία.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ κ. Νίκου Παπαγεωργίου που εστάλη σήμερα, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον κ. Υπουργό:

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ως γνωστόν, όλοι μας βιώσαμε τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία, τόσο λόγω του φαινομένου «Ιανός» στην περιοχή της Καρδίτσας, όσο και λόγω των ισχυρών σεισμών στην περιοχή του Δαμασίου. Φαινόμενα που προξένησαν τεράστιες ζημιές για τις οποίες γίνεται ακόμη προσπάθεια να αποκατασταθούν. Δυστυχώς όμως, γίναμε μάρτυρες και της καταστροφικής κακοκαιρίας «Daniel» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή μας.

Η Πολιτεία έχει προχωρήσει στη θέσπιση διαδικασιών καθώς και  στη σύσταση φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες. Το ιστορικό τέτοιων ενεργειών παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω:

Ιστορικό

 • Μετά τον σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978 και της ανυπαρξίας μηχανισμού αντιμετώπισης των καταστροφών που είχε επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α` 24), ιδρύθηκε η “Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος” (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) με την αιτιολογία της “ταχείας εκτέλεσης του έργου αποκαταστάσεων, λόγω της δημιουργίας εξαιρετικά επείγουσας έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης συνέπειας των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό”. Η Υ.Α.Σ.Β.Ε, καταργήθηκε με το άρθρο 253 του Ν.4555/2018 και οι ανατεθείσες και ασκούμενες από αυτήν αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) η οποία και τις ασκεί.
 • Αντίστοιχες εξελίξεις υπήρξαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, λόγω της επιτακτικής ανάγκης να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου 1986 στη Μεσσηνία, συστάθηκε ο “Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Μεσσηνίας” (Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας), ο οποίος σήμερα υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Καλαμάτα.
 • Αντίστοιχα, λόγω της επιτακτικής ανάγκης να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό που έγινε στην Πάτρα, στις 14 Ιουλίου 1993, το έργο της αποκατάστασης των ζημιών από το σεισμό ανατέθηκε στον “Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαΐας (Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας)” ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/1381/ΤΣΕΠ31.2/11.8.1993 (ΦΕΚ 649/Β/30.8.1993) και ο οποίος σήμερα υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Πάτρα.
 • Για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός της 25ης Φεβρουαρίου 1994 σε κτίρια των περιοχών του Νομού Λευκάδας, συστάθηκε ο “Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας (Τ.Α.Σ. Ν. Λευκάδας)”, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την οικ/1693/ΤΣΕΠ31.2/12.10.1994 (ΦΕΚ 774/Β/12.10.1994) «Επανασύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας», και σήμερα υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τη Λευκάδα.
 • Λόγω της επιτακτικής ανάγκης να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995, συστάθηκε ο “Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Κοζάνης” (Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης), σύμφωνα με την αρ. οικ/1162/ΤΣΕΠ31.2/9.5.1995 (ΦΕΚ 521/Β/15.6.1995) «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομών Κοζάνης και Γρεβενών» απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Κοζάνη.
 • Μετά τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αττική, συστάθηκε ο “Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών” (Τ.Α.Σ. Αχαρνών), σύμφωνα με την αρ. οικ/3778/ΤΠ31.2/10.9.1999 (ΦΕΚ 1749/Β/15.9.1999) «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αττικής» απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τις Αχαρνές. Έχει αρμοδιότητες τον έλεγχο και χαρακτηρισμό βλαβών των κτισμάτων, τον έλεγχο των μελετών των αδειών εmσκευής, τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη χορήγηση των αδειών εmσκευής και ανακατασκευής (χορήγηση βεβαιώσεων καθορισμού δανείου και έγκρισης δανείων ανακατασκευής ή αυτοστέγασης) και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών επισκευής και ανακατασκευής.
 • Λόγω της επιτακτικής ανάγκης να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007 σε περιοχές των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας, αποφασίστηκε η σύσταση του “Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) στον Νομό Αρκαδίας” ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6994/Α312/31.10.2007 (ΦΕΚ 2193/Β/13.11.2007) ο οποίος σήμερα υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα την Τρίπολη.
 • Λόγω της επιτακτικής ανάγκης να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές του Νομού Ηλείας, αποφασίστηκε η σύσταση “Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) στον Νομό Ηλείας” ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6604/Α312/17.10.2007 (ΦΕΚ 2046/Β/18.10.2007), ο οποίος σήμερα υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τον Πύργο.
 • Επειδή κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη να εκτελεστούν γρήγορα οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές του Νομού Εύβοιας, αποφασίστηκε η σύσταση “Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) στον Νομό Εύβοιας” ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6995/Α312/31.10.2007 (ΦΕΚ 2193/Β/13.11.2007) o οποίος σήμερα υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τη Χαλκίδα.
 • Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1348/Β/28-05-2014, το γεγονός ότι υπήρξε επιτακτική ανάγκη να εκτελεστούν οι εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση “Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στην Κεφαλονιά”, που εντάσσεται στην οργανωτική δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως Αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχει έδρα το Ληξούρι Κεφαλονιάς.
 • Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 3019/26.07.2018 (Αριθμ. οικ./617/ΓΔζ1), μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές συστήθηκε ο “Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.- Α.Α.) και Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.- Δ.Α.)”. Η αναγκαιότητα σύστασής τους προέκυψε επειδή “υπήρξε επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν αυτοψίες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής’’.
 • Το 2019, σύμφωνα με ΦΕΚ Β 4545 / 11.12.2019 (ΥΑ Οικ. 87473) και λόγω της ανάγκης υπαγωγής του αντικειμένου του έργου αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια και εν γένει σε υποδομές, οι οποίες προκλήθηκαν από:
 • Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν, από 21 έως 26 Νοεμβρίου 2019, τις περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
 • Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν εκτεταμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019

αποφασίστηκε η σύσταση “Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Π.Ε. Χαλκιδικής (ΤΑΕΦΚ Π.Ε. Χαλκιδικής)”. Η σύστασή του κρίθηκε αναγκαία, επειδή υπήρξε επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν αυτοψίες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών κτιρίων και υποδομών στις πληγείσες περιοχές και να υποβοηθηθούν οι αρμόδιες καθ’ ύλη τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και λόγω της απόστασης του Νομού Χαλκιδικής από την έδρα αυτών.

 • Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 730/4.3.2019 (Αριθμ. οικ.16973), μετά τις καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους τον Φεβρουάριο του 2019 στα κτίρια και τις εν γένει υποδομές του νομού Χανίων, κρίθηκε απολύτως αναγκαία η ίδρυση του “Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Χανίων (ΤΑΕΦΚ Ν. Χανίων)”. Η σύστασή του κρίθηκε αναγκαία επειδή υπήρξε επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν αυτοψίες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των πληγέντων από τις εν λόγω καταστροφές και να υποβοηθηθούν οι αρμόδιες καθ ύλη τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς, καθώς και λόγω της απόστασης του Νομού Χανίων από την έδρα αυτών.
 • Σύμφωνα με ΦΕΚ Β’ 5056/01.11.2021 (ΥΑ 298879), εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών, σε πολλά κτίρια, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου οι οποίες προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και του γεγονότος ότι υπήρξε επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν αυτοψίες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης ζημιών κτηρίων και υποδομών στις πληγείσες περιοχές και να υποβοηθηθούν οι αρμόδιες καθ’ ύλη τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω και της απόστασης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου από την έδρα αυτών, κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση του “Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΤΑΕΦΚ Π.Ε. Ηρακλείου)”.
 • Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 στην Βόρεια Εύβοια, συστάθηκε ‘’Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας’’.

 

Ρυθμίσεις θεμάτων διοικητικής υπαγωγής Υπηρεσιών

Το 2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 10/8.1.2014 (Αριθμ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1) ‘’Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υπαγωγής της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ), των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και των Τομέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α/216’’, αναφέρεται ότι:

Το 2017, σύμφωνα με το Π.Δ. 123/2017 – άρθρο 47- υπάχθηκε στον Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.) (Δ26), με έδρα την Αθήνα.
 • Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε.) (Δ27), με έδρα την Πάτρα.
 • Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) (Δ28), με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Το 2023, σύμφωνα με το Π.Δ. 77/2023 – άρθρο 7 – μεταφέρθηκε στη νέα Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, όπως η η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών των άρθρων 47 έως 50 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151).

Λαμβάνοντας υπόψιν:

 • τους σεισμούς του Μαρτίου του 2021 και τις καταστροφές που προξένησαν,
 • τις πλημμύρες του φαινομένου «Ιανός» και τις καταστροφές που προξένησαν,
 • τις πλημμύρες του φαινομένου «Daniel» και τις καταστροφές που προξένησαν,
 • της απόστασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την έδρα της υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά κυρίως λόγω της μεγάλης γεωγραφικής της κάλυψης, της μεγάλης διασποράς των χωριών και οικισμών και των μεγάλων αποστάσεων ακόμα και από την έδρα της Περιφέρειας σε πλήθος απομακρυσμένων χωριών,
 • της επιτακτικής ανάγκης να διεκπεραιωθούν με ταχύ ρυθμό οι διαδικασίες, προκειμένου να εκτελεστούν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στα κτίρια, καθώς και
 •  επισημαίνοντας ότι στο άρθρο 253 του Ν.4555/2018, στην παρ. 3 αναφέρεται ότι: ‘’3. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α` 24) και του ν. 1190/1981 (Α` 203).’’

Σας καλούμε να προβείτε, το συντομότερο δυνατό, στην σύσταση αυτοτελούς ‘’Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.)’’ στην Λάρισα.

Με εκτίμηση,

 

Ο πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά