Επιστολή – Αίτημα προς Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων | 28-11-2022

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου εστάλη επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, με σκοπό το αίτημα εξαίρεσης των ελεύθερων επαγγελματιών τεχνικών ασφαλείας από τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του Σχεδίου Νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να αναδείξουμε το ζήτημα που δημιουργείται από τις προβλέψεις των άρθρων 46 και 47 του σχεδίου νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», σε ότι αφορά στην απασχόληση των Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα στα προαναφερθέντα άρθρα ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να προδηλώνουν το ωράριο απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας που απασχολούν. Ενώ, σε περίπτωση αθέτησης της προαναφερόμενης υποχρέωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 3850/2010 (χρηματικό πρόστιμο, ποινή φυλάκισης κ.λπ).

Θέλουμε να φέρουμε στην προσοχή σας το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι Μηχανικοί απασχολούνται ως Τεχνικοί Ασφαλείας, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε διάφορες επιχειρήσεις. Καταρχάς, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η απαίτηση προδήλωσης του ωραρίου απασχόλησης είναι βεβαίως στην σωστή κατεύθυνση για μισθωτούς συναδέλφους. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο είναι για όσους συναδέλφους απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και εξηγούμε παρακάτω τους λόγους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, τεχνικοί ασφαλείας:

  • δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
  • δεν δικαιούνται υπερωριακής αποζημιώσεως
  • δεν δικαιούνται αναρρωτικής αδείας
  • δεν δικαιούνται αποζημιώσεως απολύσεως

Επιπροσθέτως, λόγω της φύσης της εργασίας τους, δεν είναι εφικτό να προδηλωθεί η ημερομηνία και η ώρα παροχής της υπηρεσίας, καθώς η όποια προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, δύναται να μεταβληθεί από πλήθος μεταβλητών, όπως για παράδειγμα εργατικό ατύχημα σε άλλη επιχείρηση, έκτακτη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ασθένεια κλπ.

Με βάση τα παραπάνω και με διττό σκοπό την αποτελεσματικότητα το νόμου και την δίκαιη μεταχείριση των συναδέλφων, αιτούμαστε την εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών τεχνικών ασφαλείας από την διάταξη αυτή.

Τελούμε εν αναμονή της αποδοχής της του εν λόγω αιτήματος και παραμένουμε στη διάθεσή σας και του επιτελούν σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά