Γραφείο Υποστήριξης Μηχανικού

Το TEE εκ του θεσμικού του ρόλου παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες, ώστε οι μηχανικοί να βρίσκουν σε αυτό τον χρήσιμο σύμβουλο, τον συμπαραστάτη, τον δυναμικό εκπρόσωπο, τον συνεργάτη που χρειάζονται στην επαγγελματική καθημερινότητά τους. Για τους παραπάνω λόγους και για την καλύτερη λειτουργία του Τμήματος, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση του Γραφείου Υποστήριξης Μηχανικού. Σκοπός του γραφείου είναι να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες δομές του Τμήματος, και να προσφέρει δωρεάν νέες υπηρεσίες στους συναδέλφους, που είναι οικονομικά ενήμεροι στις οφειλές τους προς το ΤΕΕ.

Το Γραφείο Υποστήριξης Μηχανικού στελεχώνεται από επιστήμονες – συνεργάτες του ΤΕΕ, Νομικό, Οικονομολόγο – Λογιστή, Διπλωματούχο Μηχανικό και μόνιμο υπάλληλο του τμήματος.

Παρέχει Υπηρεσίες νομοτεχνικής, φοροτεχνικής, τεχνικής υποστήριξης και εύρεσης εργασίας στα μέλη μας. Συγκεκριμένα:

Α1. Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης:

Πρόκειται για την υπηρεσία νομικής υποστήριξης των μηχανικών από δικηγόρο με σκοπό την επίλυση θεμάτων  που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αντιμετώπιση θεμάτων νομικής φύσης, τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.

Η υποστήριξη παρέχεται στους μηχανικούς για τις διαφορές που προκύπτουν με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και άπτονται ζητημάτων εφαρμογής του δικαίου πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος, του δικαίου των δημοσίων έργων και των δημοσίων συμβάσεων, του δικαίου της ενέργειας και του δικαίου του ανταγωνισμού. Στα επόμενα στάδια θα παρέχονται νομικές οδηγίες για όλους τους κλάδους του δικαίου, οι οποίοι εμπλέκονται με την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Η νομική υποστήριξη συνίσταται στην παροχή νομικών οδηγιών/συμβουλών προς τους μηχανικούς και δεν περιλαμβάνει εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Α2. Υπηρεσία Φοροτεχνικής Υποστήριξης:

Πρόκειται για την υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης των μηχανικών από οικονομολόγο-λογιστή με σκοπό την επίλυση θεμάτων  που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματος.

Η νέα υπηρεσία συνίσταται στην παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών οδηγιών/συμβουλών προς τους μηχανικούς και δεν περιλαμβάνει τη διενέργεια λογιστικών ή άλλων πράξεων, ούτε την εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών αρχών.

Α3. Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης:

Πρόκειται για την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία της Δομής Αμοιβών και των Αυθαιρέτων των Μηχανικών, και ο εμπλουτισμός της με μόνιμη συνεργασία με τους φορείς που απασχολούν στην καθημερινότητα τους Μηχανικούς (ΥΔΟΜ, Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Τεχνικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επιθεώρηση Εργασίας, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, ΕΠΑ, κτλ) για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αντιμετώπιση θεμάτων τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.

Η υποστήριξη συνίσταται στην παροχή οδηγιών/συμβουλών προς τους μηχανικούς και δεν  περιλαμβάνει εκπροσώπησή τους ενώπιον οποιονδήποτε αρχών.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του ΤΕΕ μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους τηλεφωνικά στο γραφείο υποστήριξης τις παρακάτω ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα του ΤΕΕ-ΚΔΘ 2410.535.615 & 2410.257.866 ή ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα υποβολής ερωτήματος ( επισυνάπτεται στο τέλος του άρθρου) και στέλνοντας το αίτημά τους στο email  helpdesk_thess@central.tee.gr .

Ερωτήματα που υποβάλλονται χωρίς την ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ερωτήματος δεν θα εξετάζονται.

Λάρισα:

Α1. Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης: Κάθε Πέμπτη 12:00-15:00

Α2. Υπηρεσία Φοροτεχνικής Υποστήριξης: Κάθε Τρίτη 12:00-15:00

Α3. Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης: Κάθε Δευτέρα 12:00-15:00

Τρίκαλα:

Α1, Α2, Α3: Κάθε 1η Τετάρτη του Ημερολογιακού Μήνα 09:00-11:30

Καρδίτσα:

Α1, Α2, Α3: Κάθε 1η Τετάρτη του Ημερολογιακού Μήνα 12:30-15:00

Α4. Υπηρεσία Εύρεσης Εργασίας

Πρόκειται για νέα υπηρεσία εύρεσης εργασίας. Η υπηρεσία αυτή στελεχώνεται από μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος που έχει αναλάβει την ανάρτηση αγγελιών ευρέσεως εργασίας σε ειδικό χώρο στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top
elΕλληνικά