31/5/2024 | Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Τρωτότητα & διακινδύνευση κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων” από την Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το εγκεκριμένο έργο με κωδικό πράξης: MIS: 5136436 και τίτλο: «Καινοτόμος εφαρμογή σε έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές (smartphones) για τον ταχύ προσεισμικό έλεγχο και την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης σχολικών κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0077243), η εταιρεία Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. διοργανώνει ημερίδα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Τρωτότητα & διακινδύνευση κατασκευών έναντι φυσικών κινδύνων», και σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να απευθύνετε χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης εκ μέρους του Δήμου Λάρισας. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας σας, σας παρακαλούμε όπως ορίσετε κάποιον εκπρόσωπό σας.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν η εφαρμογή για έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές και η ψηφιακή πλατφόρμα για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των σχολικών κτιρίων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος RiskSchools υπό την χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και μπορούν εύκολα να επεκταθούν για τον αντίστοιχο έλεγχο σε ευρύτερο επίπεδο και σε άλλες υποδομές της χώρας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00-14:00, στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα, Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 2, Λάρισα 41334.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για την συγκεκριμένη δράση εδώ.

 

Back to top
elΕλληνικά